Voortgangsbericht Bestuurlijke Toekomst Vahon

Zoals eerder aangekondigd heeft de Commissie Toekomst samen met de interim- bestuurder en de Raad van Toezicht van VAHON op 2 december jl. een vervolggesprek gehad met de voorzitter van het college van  bestuur van Lucas Onderwijs over de mogelijke bestuursoverdracht van de VAHON school.
Het gesprek heeft meer duidelijkheid gebracht over het behoud van de eigen hindoe-identiteit en de daarvoor geldende waarborgen als de school onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van Lucas Onderwijs zou voortbestaan.
Op 18 december a.s. vindt een vervolgoverleg  over de bestuurlijke toekomst van de VAHON school plaats met de directie primair onderwijs van het ministerie van OCW.
In januari 2020 wordt voor de ouders van de leerlingen op de VAHON school een voorlichtingsavond gehouden over de bestuurlijke toekomst,waarop ook aan de bestuurder van Lucas Onderwijs vragen kunnen worden gesteld.
Binnenkort volgt nadere informatie over deze voorlichtingsavond.

Met vriendelijke groet,
 
Edu Dumasy,                                                        Anna Maria Andriol,

Interim-bestuur VAHON                                        Voorzitter Raad van Toezicht

 

 

 

 

 

Voortgangsbericht Toekomst Vahon

 

Op 1 november jl. hebben wij u geïnformeerd over de uitslag van de draagvlakpeiling over de verschillende opties voor de bestuurlijke toekomst van Vahon.
Zoals daarin aangekondigd, heeft op 8 november jl. hierover een overleg met het ministerie van OCW plaatsgevonden.
De uitkomst daarvan is dat- gelet op de uitslag van de peiling- nu eerst het overleg met de Lucas Onderwijsgroep over bestuursoverdracht wordt voortgezet.
Dit betekent overigens niet, dat vanaf nu alle contacten met SHON worden verbroken.
Op uitnodiging van Commissie Toekomst VAHON vindt op 2 december a.s. een overleg plaats met de voorzitter van het College van Bestuur van Lucas.
Het belangrijkste onderwerp van het gesprek zal zijn hoe- in het kader van een mogelijke bestuursoverdracht- de Hindoe identiteit van de VAHON school voor de toekomst te waarborgen.
Binnekort wordt ook een vervolg overleg met OCW ingepland.
Zodra er nieuwe informatie is, volgt nader bericht.

Met vriendelijke groet,

 

Edu Dumsay,                                                        Anna Maria Andriol,

Interim-bestuur VAHON                                        Voorzitter Raad van Toezicht