Voortgangsbericht Bestuurlijke Toekomst Vahon

 

TOEKOMST VAHON

In 2020 en 2021 hebben wij als school veel tijd besteed aan de samenwerking en overdracht naar het Lucasonderwijs. Het onderzoek van PWC had uitgewezen dat als het gaat om de financiën alles in orde is. Eind april 2021 heeft Bureau Berenschot het onderzoek naar de onderwijskwaliteit en de schoolcultuur afgerond. Beide rapportages waren voor Lucas voldoende aanleiding om met de VAHON verder te gaan. Voor de VAHON was vanaf het begin belangrijk om het behoud van de richting van de school, zijnde de Hindoe Karmavadische zeker te stellen.

Uiteindelijk heeft Lucas in december 2021 volkomen onverwacht besloten om niet meer met ons verder te willen. Wat betekent dit?

Wij gaan verder kijken naar met wie wij goed zouden kunnen samenwerken en hopen in de loop van 2022 daar meer over te kunnen mededelen. Wij werken hard aan het zijn en worden van een goede school. Het gaat per slot van rekening om de toekomst van onze kinderen.

 

Het recente inspectierapport van 2019 vermeldde een aantal herstelopdrachten. December 2021 heeft de inspectie opnieuw een onderzoek uitgevoerd. We hebben op 1 herstelopdracht na het basisarrangement niet gehaald. Eigenlijk een hele prestatie. We komen van ver. In november 2022 zal de inspectie de laatste herstelopdracht – zicht op ontwikkeling – beoordelen - . De school ziet dit vol vertrouwen tegemoet.

 

Eind 2021 en begin 2022 was ook een triest jaar voor de VAHON. December 2021 verslechterde de gezondheidstoestand van Bart Renders, de bestuurder van de VAHON en begin januari is Bart overleden. Hij was geliefd, onderwijsman in hart en nieren. Hij heeft een belangrijke positieve bijdrage geleverd aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit van de school. Hij hield van de school.

 

De functie van Bart Renders als bestuurder wordt nu tijdelijk waargenomen door Anna Maria Andriol, die als voorzitter van de Raad van Toezicht is afgetreden. Aan het invullen van de vacature van de Raad van toezicht wordt nu gewerkt.

Zo ook aan de definitieve invulling van de functie bestuurder en directie.

 

Wij kunnen ons voorstellen dat u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft. Mail ze gerust naar mairan@vahon.nl.

 

Namens de Raad van Toezicht VAHON

Mairan Sewtahal en Devindra Ramautarsing