Nieuws

05 januari 2019

Voordeel van iPad op school

Sinds een aantal jaren wordt er op Vahon les gegeven op de iPad.
Tijdens iPad les krijgen de leerlingen de gelegenheid om extra te oefenen met de vakken
die op school worden aangeboden. 

Voordeel van iPad op school
Denk hierbij aan Rekenen, Spelling, woordenschat en Studievaardigheid en als extra het oefenen met Squla.
Voordat de Cito toetsen afgenomen worden, wordt er gericht geoefend met de leerstof.
Bijvoorbeeld voor de Cito toets of Methode Toets Rekenen, wordt er veel geoefend met
Rekenen. Zo ook met de andere vakken.
Aan de resultaten zie je dat het effectief is.