Verrijkingsgroep

Bakles

 

In week 23 hebben wij koekjes en cake gebakken.

 

Lesdoel:

1. In groepsverband het beslag maken voor maizenakoekjes en cake a.d.h.v. het geschreven recept.

2. Het gewicht van boter en suiker wegen met een weegschaal(ons en gram).

3. De hoogte aflezen van vloeistof op de maatschaal van een maatbeker (dl en cl)

4. Warmte en tijd selecteren met de ovenknoppen.

5. Alles klaarleggen en opruimen als het werk af is.

 

BERICHTEN

29 mrt 2022 - PowerPointpresentaties
PowerPointpresentaties

 

Zie agenda voor informatie

 

 


28 mrt 2022 - week 13 spelweek
Spelen met ontwikkelingsmateriaal

Voordelen van leren met speel-leermateriaal:

- leerlingen werken in spelvorm aan een ontwikkelingsdoel. Omdat zij zelf het resultaat zien, geeft het ze voldoening en werkt het motiverend

- veel speel-leermaterialen hebben opdrachten in verschillende niveaus van makkelijk naar moeilijk. Zo kan ieder kind zich op zijn nieveau ontwikkelen

- speel-leermaterialen geven structuur en voorspelbaarheid en bieden mogelijkheden tot samenwerking

- speel-leermaterialen stimuleren de concentratie, taak-werkhouding en het geheugen

- leerlingen zijn actief betrokken, daardoor is er een optimaal leermoment.

 

Spelen met Quadrillion: magnetisch spelbord met heel veel opdrachten

 

Spelen met Smart farmer, Jungle (Hide & Seek) en Parking puzzler

 

Cube duel

 

Construction

 

Color Code

Tangoes animals

 

Penguins on ice

 


24 mrt 2022 - filosoferen

Filosoferen

Elke les begint met filosoferen. Er wordt dan een lesje gelezen uit 'Filosoferen met kinderen'.

Waarom filosoferen met kinderen?

Filosoferen stimuleert zelf denken. Dat houdt in: informatie verwerken, beredeneren, creatief denken, evalueren. Het brengt kinderen verder in hun emotionele ontwikkeling door zelfkennis, zelfsturing, motivatie en invoelend vermogen. Daardoor verbeteren zij hun sociale vaardigheden.

Het bevordert ook het ontdekken van kleine en grote waarden, lokaal en universeel. Het helpt hen bij het zoeken naar zingeving: Wie ben ik? Wat kan ik betekenen in de wereld? 

Het helpt bij het ontwikkelen van een visie. Filosoferen onderbouwt het gevoel van 'er mogen zijn' met eigen gedachten en meningen. Kinderen hebben recht op het stellen van vragen, op het vormen van meningen, maar ook op het mogen veranderen van gedachten. Hierdoor groeien kinderen.

Samen filosoferen met kinderen biedt volwassenen de kans om kinderen beter te leren kennen; het vormt een doorkijk op hoe zij denken over zichzelf, over anderen, over de wereld en hoe zij zich erbij voelen.

 


22 mrt 2022 - Pannenkoekendag

 

Op 18 maart is voor de 15e keer de Nationale Pannenkoekendag in Nederland gevierd.

I.v.m. de Holiviering is deze feestelijke dag verzet naar week 12. Wij hebben er een bakles van gemaakt. De kinderen uit de groepen 6 en 7 hebben behalve het beslag, ook (zelf) de pannenkoeken mogen bakken. 

De pannenkoekenmix kregen wij van Koopmans en de pannen van Tefal.


22 mrt 2022 - Proefjes
PROEFJES

 

De weken 10 en 11 stonden in het teken van proefjes. Leerlingen uit de gropen 4 t/m 7 hebben een aantal proefjes laten zien.

 

Wat leren kinderen van proefjes?

 

Kinderen volgen hun nieuwsgierigheid om de wereld te ontdekken. Door dingen uit te proberen en te observeren leren zij stukje bij beetje hoe dingen werken. Experimenteren en kleine proefjes doen, maakt de nieuwsgierigheid van kinderen groter.

De proef met cola en zout

 

regenbui maken met scheerschuim

 

 De statische ballon

 

de ballon laat een blikje rollen

 

Wat zinkt, wat drijft in water en olie

 

De natte mandarijn

 

Heftige cola

 

 

_____________________________________________________________________________________

 

 

 


17 mrt 2022 - Spelen met ontwikkelingsmateriaal


17 mrt 2022 - PowerPointpresentaties
PowerPointpresentaties

 

Bijna alle kinderen hebben in het eerste kwartaal een Powerpointpresentatie gehouden. De groepen 4-5 en 6 hebben via een powerpointpresentatie verteld over gevaarlijke dieren in de zee. De groep 7 en 8 mochten als groep een eigen opdracht kiezen. 


17 mrt 2022 - Welkom in de verrijkingsgroep '22 - '23
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom een verrijkingsgroep op onze school?

 

Cognitief getalenteerde leerlingen hebben veel baat bij de (fysieke!) ontmoeting met hun soortgenoten. Dit is mogelijk door deel te nemen aan een verrijkingsgroep/plusklas.

Hierin wordt 1X per week een, op de leerlingen afgestemd, rijk en gevarieerd aanbod aangeboden.

 

De verrijkingsgroep is goed voor het ontwikkelen van een positief en realistisch zelfbeeld. Daarnaast is de spiegeling aan ontwikkelingsgelijken en gelijkgestemden heel belangrijk voor een evenwichtige ontwikkeling op sociaal, emotioneel én cognitief gebied. In de verrijkingsgroep kunnen leerlingen in een veilige omgeving hun eigen grenzen verleggen, op hún niveau samen leren en uitwisselen van gedeelde interesses en een zelfde manier van denken. 

 

Op onze school wordt gewerkt met Plustaak rekenen en taal (in gr. 6) en met Sterrenwerk (gr. 7 en 8).

 

De laatste week van de maand wordt met het ontwikkelingsmateriaal 'gespeeld'.