verrijkingsgroep

 

 

Waarom hebben we op onze school een verrijkingsgroep?

 

Een verrijkingsgroep kan voor (hoog)begaafde kinderen een verademing zijn. Het is een moment waarop deze kinderen zich niet hoeven aan te passen, zichzelf kunnen zijn en worden door de andere kinderen begrepen. Dit vergroot hun zelfvertrouwen en bevordert een positief zelfbeeld. Door deze leerlingen de mogelijkheid te geven om aan hun eigen interesses te werken, ervaren zij dat leren leuk en motiverend kan zijn.

 

Daarnaast is de verrijkingsklas de plaats om te leren léren. Veel begaafde kinderen ervaren in de stof op de basisschool niet of nauwelijks uitdaging. In de verrijkingsgroep krijgen de leerlingen de opdrachten op het juiste niveau aangeboden.

 

******************************************************************************

FILOSOFEREN

Elke dinsdag komen kinderen naar de verrijkingsgroep. 

We beginnen de les met filosoferen. Door met kinderen te filosoferen, wil ik de juiste vragen oproepen, waardoor de kinderen zelfstandig en kritisch leren nadenken, zodat zij zonder specifieke kennis tot diverse inzichten kunnen komen. Inzichten over bijvoorbeeld de ruimte, oneindigheid, kunst, keuzes, taal, nuttigheid, zwervers, dilemma's, gevoel, dieren enz. Filosofische vragen over dit soort thema's hebben één ding gemeen: ze zetten aan tot denken, en vooral ook kritisch denken.

 

Door te filosoferen leer je kinderen op een heel andere manier kennen. Je ontdekt niet zozeer wat ze denken, maar vooral hoe ze denken.

Hun redeneringen zijn vaak ontroerend, origineel, creatief en ook verbazingwekkend slim. Bovendien is het goed voor de sociale, emotionele, morele- en taalontwikkeling én ze leren kritisch en creatief te denken.

 

******************************************************************************

SPEL

Elke laatste les van de maand wordt gespeeld met uitdagend spelmateriaal. Vaak zien we dat begaafde kinderen een brede interesse hebben en enorm nieuwsgiering en leergierig zijn. Ze hebben een levendige fantasie en zijn erg creatief. Ze worden graag uitgedaagd, ook tijdens het spelen.

In de verrijkingsgroep wordt gespeeld met o.a.:

- Logeo Ratio: breinbreker met 80 opdrachtkaarten

- IQ link: de 12 puzzelstukken op de juiste manier op het speelbord krijgen

- Quadrillion: 4 magnetische spelborden met kleurijke puzzelstukjes met opdrachten

- Gravity Maze: knikkerlabyrant om de visuele perceptie en logisch denkvermogen op de proef te stellen

- Pinguins Parade: om 4 pinguins op één rij te krijgen, horizontaal, verticaal of diagonaal

- Magische blokken: 3 dimensionale ontwerpen maken

Dit is een kleine greep uit de uitdagende spellen die op school aanwezig zijn.

  

 

******************************************************************************

PowerPointpresentaties

Er zijn in december de PPP gemaakt en gepresenteerd.

De kinderen hebben gekozen voor verschillende maatschappelijke thema's:

- Tornado's

- Krimpflatie

- De oorlog tussen Israël en Palestina

- Klimaatverandering

- Bosbranden

- Plastic soep

- Aardbevingen

- Pesten

- Milieuvervuiling

- De oorlog tussen Rusland en Oekraïne

- Luchtvervuiling

Tijdens de presentatie wordt gelet op:

1 de voorbereiding

2 het bordgebruik

3 de houding

4 de intonatie

5 het contact met de groep

De kinderen krijgen geen cijfer, maar tips en tops.

Niet alle kinderen hebben de presentaties laten zien. Die komen in januari aan de beurt.

******************************************************************************