Naschoolse opvang

Apna Kinderopvang verzorgt dagopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar en voorschoolse-, naschoolse-,buitenschoolse-, vakantie-, en flexibele opvang voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar in een prettige en veilige (speel/leer) ruimte.
Lees meer op de website van Apna: http://www.apnakdv.nl/