Onze school

De school hangt de Karmavadische filosofie aan.
De bestemming van het leven van de mens wordt niet bij de geboorte bepaald, doch hangt af van persoonlijke inzet en ijver.
Verder is bij deze filosofie van belang dat elk individu in dit leven investeert om het in het volgende leven beter te hebben.
De Karmavadische filosofie houdt ook in dat het de aard van een kind is om gemotiveerd te zijn tot het leren.
Het is de natuur van het kind dat hij iets leert en laat zien aan de anderen.
Het kind heeft een wil om kennis te vergaren en die te gebruiken en nieuwsgierig te zijn.
Deze zaken spelen uiteraard een belangrijke rol bij de verdere ontwikkeling van het kind.

 

Binnen de groep wordt er zowel klassikaal als individueel les gegeven.
De school maakt het mogelijk dat elk kind binnen de eigen groep zijn eigen leerweg kan vinden en volgen.
Er wordt verder voldoende rekening gehouden met het eigen tempo en ritme van leerlingen om kennis en vaardigheden te verwerven.
De ontwikkelingsfase van de kinderen zijn vergelijkbaar, maar elk kind gaat daar op eigen manier doorheen.
De school hanteert verder als uitgangspunt, dat kinderen leren van concrete voorbeelden.
De omgeving en de leerkracht spelen daarbij een belangrijke rol.
Hoe de leerkracht ook is, het kind wil ook zijn rol hebben.
Wanneer kinderen zich vertrouwd en prettig voelen, leren ze ook van andere kinderen.