Verlof aanvraag

Leerplicht

De afdeling Leerplicht van Gemeente Den Haag neemt haar taak serieus. Er vinden regelmatig controles plaats en scholen zijn verplicht om verzuim te melden. 

 

A. Vakantieverlof
Vakantieverlof is alleen bij hoge uitzondering mogelijk, Het dient bij de directeur aangevraagd te worden:​

 • de aanvraag moet mimimaal 8 weken van te voren bij de schoolleiding worden ingediend;
 • de verlofperiode mag niet meer dan tien dagen beslaan.
 • de verlofperiode mag nooit in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.

 

B. Verlof in geval van gewichtige omstandigheden.
Voor bepaalde gewichtige omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet worden gedacht aan:

 • een wettelijke verplichting, voor zover dat niet buiten de lesuren kan geschieden;
 • u kunt aantonen dat u door uw werk niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt;
    Hiervoor kan het zijn dat u een werkgeversverklaring nodig.
 • verhuizing (ten hoogste 1 dag);
 • bijwonen van het huwelijk van bloedverwanten;
 • ernstige ziekte van ouders of bloedverwanten (duur in overleg met de schoolleiding); 
 • overlijden van bloedverwanten.
 • viering van een 25-,40- of 50-jarig ambtsjubileum en een 12½-,25-,40-,50- of 60-jarig huwelijksjubileum van bloed– of aanverwanten; maximaal 1 schooldag.

 

Géén reden voor verlof:

 • familiebezoek in het buitenland;
 • vakantie in een goedkopere periode of latere terugkeer in verband met verkeersdrukte  of goedkope tickets buiten de vakanties;.
 • vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;
 • eerder vertrek of latere terugkeer i.v.m. verkeersdrukte;
 • verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.
 • Rooster technische reden op werk van ouders.

Het is NIET-toegstaan verlof te verlenen om eerder met vakantie te kunnen vertrekken! Als school hebben wij ons aan deze regels te houden!