Leerlingenraad

Onze school heeft een leerlingenraad waarin leerlingen zitten uit de groepen 6 t/m 8. 
Binnen onze schoolomgeving streven wij na om voor alle leerlingen een veilige omgeving te creëren. Dit proberen wij te bereiken door het opstellen en naleven van duidelijke schoolregels en schoolafspraken, waarbij onze kernwaarden Veiligheid, Respect en Vertrouwen leidend zijn. De leerlingen krijgen een stem binnen onze organisatie, waarbij de leerlingen de mogelijkheid hebben om hun mening te verwoorden en toe te lichten. 

Zij komen ongeveer eens twee maanden bij elkaar om te praten over dingen die op school gebeuren. Op de agenda zijn vaste bespreekpunten vastgesteld rondom de schoolontwikkeling. Dit zullen veelal de onderdelen van het lopende A3 jaarplan zijn. Daarnaast kunnen de leerlingen ook zelf punten inbrengen om te bespreken. Zij krijgen ruimte van de leerkrachten om de gespreksonderwerpen te kunnen vaststellen binnen de groep. Ook krijgen zij ruimte van de leerkrachten om de vergadering terug te rapporteren.  

 

 

                 

Agenda + notulen 25-01-2023

Agenda + notulen 22-03-2023
Vergadering 24 mei 2023

Vergadering 27 september 2023