Hindi onderwijs

De Algemene Hindoe Basisschool Is een bijzondere school. De grootste groep leerlingen zijn hindoestanen. Het hindi-onderwijs is ook een onderdeel van het vakkenpakket. 
Hindi wordt 1x per week gegeven vanaf groep 5 door de groepsleerkracht. Alle leerkrachten op school moeten in het bezit zijn van een hindi diploma. 2x per jaar wordt er een toets afgenomen, opgesteld door Hindi Parishad Nederland. Het streven van de school is, dat iedere leerling met een hindi diploma de school verlaat. Wij leren onze leerlingen o.a. de Hindoe normen en waarden zoals respect hebben voor elkaar en voor ouderen, vegetarisme, geweldloosheid, verdraagzaamheid, behulpzaam zijn en goede daden doen.