St.VOORUITSTREVEND ALGEMEEN HINDOE ONDERWIJS NEDERLAND (Stichting Vahon)

De stichting is het bevoegd gezag van de Algemene Hindoe Basisschool en is de eerste liberale schoolstichting op Hindoe grondslag.
De st.Vahon stelt zich ten doel het geven en in stand houden van Algemeen Hindoe Onderwijs mogelijk te maken.

 

  Het bestuur is als volgt samengesteld  
  Dhr. drs. (Edu) Dumasy Tel: 0703841924
  (directeur-bestuurder a.i.)  
     
  Dhr. drs. A.A.M. (Bart) Renders  
  (Voorzitter College van Bestuur a.i.)  

 

 

  Correspondentieadres en secretariaat zijn:
  Stichting Vooruitstrevend Algemeen Hindoe Onderwijs Nederland
  Mackaystraat 6
2571 AR Den Haag

 

- De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:                                                      
  Mw.  A. Andriol Voorzitter
  Dhr. D. Ramautarsing Lid
  Dhr.A.Sewtahal Lid