Inspectierapport

U kunt hier het inspectierapport downloaden.
Samenvatting:

De Algemene Hindoe Basisschool heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie
handhaaft het basisarrangement.

 

 • De school haalt voldoende eindresultaten in de kernvakken.
 • Het team werkt doel- en opbrengstgericht aan het verbeteren van de
  leerprestaties van de leerlingen.
 • De school kan de zelfstandigheid en de mondelinge taalvaardigheid van
  leerlingen meer ontwikkelen.
 • De school heeft een ambitieus en veilig schoolklimaat waarin leerlingen
  worden ondersteund en gestimuleerd in hun leren.
 • De school besteedt veel aandacht aan sociale vaardigheden van
  leerlingen.
 • De school kent een professionele kwaliteitscultuur.
 • De directie stuurt de kwaliteitszorg goed aan.
 • De leraren handelen vanuit een gezamenlijke visie en dragen bij aan de
  kwaliteitsverbetering.
 • Bij de afronding van het onderzoek kwamen er signalen binnen bij de
  inspectie die mogelijk wezen op een minder veilig schoolklimaat. De
  inspectie heeft het bestuur gevraagd hiernaar onderzoek te laten
  verrichten en daarover aan de inspectie te rapporteren. De inspectie heeft
  de resultaten van dit onderzoek ontvangen.