Medezeggenschapsraad

Heeft u ideeën/suggesties voor de MR, dan kunt u gebruikmaken van de MR-brievenbus op school. Deze zijn te vinden in de hal beneden (voor ouders) en in de lerarenkamer (voor personeel). U kunt ook mailen naar mr@vahon.nlUiteraard wordt uw informatie vertrouwelijk behandeld.

 

Oudergeleding:
1. A. Soekhlal

2. A. Chauthie-Saaltink

3. K. Nijzing


Personeelsgeleding:
1. R. Ragunath
2. E. van Os

3. M.Lalbahadoersing