Fotoalbums - Uitreiking Veiligheidslabel SEEF 2023 - 2026Verkeersveiligheidslabel VAHON nogmaals* 2x10!

Onder luid gejuich en belleblaas-bubbels door leerlingen van de VAHON Algemene Hindoe Basisschool werd het verkeersveiligheidslabel door mevr. Homan en haar delegatie overhandigd aan de school. Mevrouw Astrid Homan is Hoofd Regionaal Ondersteuningsbureau verkeersveiligheid Zuid-Holland.

 

De school heeft alweer een prestatie geleverd en dit mag zeker bekend worden gemaakt. Vooral als het verkeersrapport persoonlijk door de verkeersambtenaar en haar commissie naar de school wordt gebracht.

Het enthousiasme was duidelijk bij iedereen te zien. Zie foto’s.

 

Na de hartelijke verwelkoming demonstreerden twee leerlingen op de fiets op de gemarkeerde verkeerslijnen hoe veilig fietsen plaatsvindt.

De school heeft namelijk een prachtige, in duidelijke witte lijnen geschilderde verkeersplattegrond op het schoolterrein. De leerlingen zien dit elke schooldag en met de fietslessen van SEEF dat regelmatig plaatsvindt, worden de leerlingen vertrouwd gemaakt als zij daadwerkelijk aan het verkeer deelnemen.Na het woord van de schooldirectie en de complimenten aan de leerlingen werd het rapport en label overhandigd aan de schoolleiding.

 

Op het Seef verkeersrapport van de VAHON Algemene Hindoe Basisschool staat het volgende:

" De commissie certificering SCHOOL op SEEF van het ROV Zuid-Holland verklaart dat:

 

Algemene Hindoe Basisschool het verkeersveiligheidslabel SCHOOL op SEEF heeft behaald vanwege haar onderdelen rondom verkeerseducatie en verkeersveiligheid. Mede door een visitatie is vastgesteld dat aan de certificeringssystematiek SCHOOL op SEEF wordt voldaan.

 

De school behaalde in totaal 28 punten, verdeeld over de activiteiten:

 

- 1. Planmatige aanpak en organisatie 10 punten.

-2. Ouderbetrokkenheid en verkeersonderwijs 10 punten.

-3. Schoolomgeving en school-thuisroutes 8 punten.

 

Dit verkeersveiligheidslabel is geldig tot en met 19 april 2026.

 

De school heeft het verkeersveiligheidslabel SCHOOL op SEEF voor de 3e keer ontvangen.

 

Hoofd Regionaal Ondersteuningsbureau verkeersveiligheid Zuid-Holland

Den Haag, A.H. Homan.

 

Als cadeautje kregen de leerlingen fietslichtjes en een smiley button.

 

De schooldirectie en SEEF commissie hoopt natuurlijk dat het geleerde goed in de praktijk wordt toegepast en wenst alle leerlingen een veilige deelname aan het verkeer.

 

Voorlichting VAHON

De wijkkrant DE SEGBROEKER heeft dit nieuwsbericht gepubliceerd op woensdag 13 september 2023. 

Link:

https://www.de-segbroeker.nl/reader/21186#p=4

 

* In juni 2021 heeft de school ook de veiligheidslabel gekregen met 2x 10.

Lees het nieuws hierover via deze link:

 

https://www.hindorama.com/de-algemene-hindoe-basisschool-krijgt-verkeersveiligheidslabel-met-2x-een-tien-ranjan-akloe/