Aanmelding/intake van de leerlingen

U kunt hier het inschrijfformulier downloaden.

U kunt dit formulier ingevuld en ondertekend terug sturen aan:

 

Adres: Mackaystraat 6
2571 AR Den Haag
Tel/Fax: 070-3841924

 

of mailen naar:

info@vahon.nl