Schoolgids

Schoolgids 2020 / 2021
 

Hierin kunt u lezen wat er op school zoal gedaan wordt. Naast de reguliere zaken, is er ook ruimschoots aandacht geschonken aan de extra-activiteiten van de school. De nieuwe ouders kunnen dus lezen wat de school zoal doet. Aan de hand daarvan kunnen ze dan ook
nagaan in hoeverre de school geschikt is voor hun kind.
Daarnaast is het de bedoeling van de schoolgids om ouders een beeld te geven van hoe de school het tot nu toe gedaan heeft. Verder is het de bedoeling om duidelijkheid te geven over de wijze waarop de school met zorgleerlingen omgaat. Het spreekt voor zich, dat deze groep een andere aanpak nodig heeft.
In de schoolgids is uiteraard niet alles uitgebreid opgenomen. Er gebeurt natuurlijk veel meer op school, dan in de schoolgids vermeld staat. Naast de schoolgids heeft de school dan ook een schoolplan waarin zaken uitvoerig aan de orde komen. Het schoolplan ligt bij de directie ter inzage. Zijn er stukken in de schoolgids waarover u meer duidelijkheid wenst, dan kunt u gerust bellen of een keer langskomen.


Wij zullen u graag van dienst zijn.
Namens directie en team,