Schooltijden

Maandag-dinsdag-donderdag en vrijdag
Tijd: 08.30 tot 14.30 uur.
Woensdag
Tijd: 08.30 tot 12.00 uur.

De bovenstaande tijden geldt voor alle groepen. De leerkrachten beginnen om 08.30 uur met de les.
Om rustig aan de slag te kunnen is het belangrijk dat iedereen op tijd binnen is.

Wij hanteren een continurooster. 
Alle leerlingen blijven tussen de middag over. Onder leiding van de groepsleerkracht nuttigen de leerlingen hun lunch in de klas.

 
Vakantieregeling schooljaar 2023-2024

 

 

Prinsjesdag

Dinsdag 19 september 2023

Herfstvakantie

Maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober

Kerstvakantie

Maandag 25 dec 2023 t/m vrijdag 5 januari 2024

Voorjaarsvakantie

Maandag 19 februari t/m vrijdag 23 februari

Goede Vrijdag

Vrijdag 29 maart 2024

Pasen

Zondag 31 maart en maandag 1 april 2024.

Meivakantie

Maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei 2024.

Hemelvaart

Donderdag 9 en vrijdag 10 mei 2024.

Pinksteren

Zondag 19 en maandag 20 mei 2024.

Zomervakantie

Maandag 15 juli t/m vrijdag 23 augustus 2024.

 

 

                                                              Studiedagen

Studiedag 1

Maandag 9 oktober 2023.

Studiedag 2

Woensdag 31 januari 2024.

Studiedag 3

Dinsdag 2 april 2024

Studiedag 4

Donderdag 13 juni 2024.

Studiedag 5

Vrijdag 5 juli 2024

 

 

                                                        Overige belangrijke dagen

Kennismakingsgesprekken met ouders

Dinsdag 29 en woensdag 30 augustus

Divaliviering + Fakkeloptocht

Vrijdag 10 november 2023.

Divali

Zondag 12 november 2023.

Holika verbranding

Zondag 24 maart 2024.

Holi

Maandag 25 maart 2024. Halve dag school.
De leerlingen zijn om 12.00 uur vrij.

 

Activiteitenkalender schooljaar 2023-2024

Wijzgingen onder voorbehoud

Bij extreme sneeuwval sluiten we de school en zal dit via onze website en Social Schools bekend worden gemaakt.