Leerplicht

In de Leerplichtwet staat dat ieder kind naar school moet. Ouders moeten zorgen dat hun kind naar school gaat en de gemeente heeft de wettelijke taak om in de gaten te houden of kinderen ook echt naar school komen. 
De school is primair verantwoordelijk voor het tegengaan van verzuim en uitval van leerlingen. Lukt dit niet, dan maakt de school melding bij de leerplichtambtenaar.
Dat gebeurt nu op de gebruikelijke manier via de woonplaats van het kind. De leerplichtambtenaar komt na de melding in actie. Bij licht verzuim stuurt de leerplichtambtenaar een waarschuwingsbrief aan de ouders. Bij ernstig verzuim worden ouders opgeroepen voor een gesprek.

 

Wilt u meer lezen over de leerplicht?

Download dan hieronder het document.

Download