Ouderraad

Wij vergaderen minstens 1 keer per maand, waarbij een van onze doelen is het organiseren van activiteiten voor leerlingen met ondersteuning van de leraren. Verder houdt de OR zich ook bezig met (beleids)zaken, die vooral voor ouders en leerlingen belangrijk zijn.
De OR heeft dus een faciliterende rol, maar fungeert ook als adviesorgaan naar de MR, indien dit nodig en gewenst is. Daarnaast zullen in het komende schooljaar meer activiteiten voor de leerlingen gepland worden om naast goed leren ook leuke dingen te kunnen doen met elkaar voor de persoonlijke vorming.
Onze penningmeester zal, samen met de school en het team van de OR, verantwoordelijk zijn voor het innen van ouderbijdrage en het bijhouden van de schoolkas. De ouderbijdrage zal ingezet worden voor de leuke dingen op school, zoals het organiseren van de activiteiten, het versieren tijdens feestdagen, extraatjes tijdens uitjes etc.
Ook willen wij van OR graag een beroep doen op u als hulpouder, denk dan bijv. aan het op- en afbouwen van en tijdens een feest, helpen bij een evenement etc.
Mocht u graag willen meehelpen, meedenken en/of u heeft suggesties, dan kunt u ons bereiken via or@vahon.nl
Ook zijn wij op dit emailadres bereikbaar voor klachten, op- en/ of aanmerkingen. Wij zullen, indien u hiermee instemt, uw gegevens opslaan in een contactbestand. Dit bestand zal alleen inzage zijn voor de OR. Zodra uw hulp nodig is tijdens een evenement, zullen wij contact met u opnemen.
Wij zijn heel positief over de samenwerking met de school en de ouders. Wij hopen op een prettige samenwerking